Szkoła z Tradycją

Nasza Szkoła posiada 100 letnią tradycję.

Powrót

Szkolna tradycja jest elementem integrującym społeczność uczniowską oraz świadczy o niepowtarzalności miejsca, jakim jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach.. Przez wiele lat działalności naszej szkoły utrwaliły się pewne tradycje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie.


© SP Paczółtowice 2016