Rok Szkolny 2010/2011

Powrót do działu "Z życia szkoły"

2011-08-30 22:43:32

1 wrzeł›nia 2011roku

rozpoczynamy w naszej szkole 100 rok szkolny

2011-06-16 22:26:28

Dzieł„ Rodziny

w klasie III

2011-06-15 14:38:23

Najm‚odsi

w wiosce indiał„skiej

2011-06-07 14:25:42

Szko‚a Podstawowa w PaczĂł‚towicach finalistę… konkursu

na projekt edukacyjny „Ma‚opolska - moje miejsce na ziemi, moja ma‚a ojczyzna” organizowanego przez Ma‚opolskiego Kuratora Oł›wiaty

2011-06-03 08:57:57

6 czewca

dniem bez przemocy

2011-06-03 08:55:09

Dzieł„ Mamy

w naszej szkole

2011-06-02 05:56:29

1 czerwca 2011

Dzieł„ Dziecka w naszej szkole czyli... jak ‚ę…czyę‡ przyjemne z połźytecznym

2011-05-26 22:30:45

Spacerem po Polsce, Europie i ł›wiecie

...czyli zwiedzanie zabytkĂłw w miniaturze

2011-05-08 18:50:02

Jaros‚awiec nad morzem 08.05 -15.05.2011

Uczniowie klas IV-VI poznawali w czasie "zielonej szko‚y" piękno nadmorskiego regionu

2011-05-08 18:47:28

B‚ogos‚awionemu Janowi Paw‚owi II

Nie lękajcie się, ja jestem z Wami...

2011-05-05 14:14:51

Stypendia szkolne

w roku szkolnym 2011/12

2011-04-29 23:12:11

Dla nas, dla Ziemi...

Jak i po co segregowaę‡ ł›mieci?, czym szkodzimy planecie? dzikie wysypiska i wiele innych problemĂłw naszej Ziemi zosta‚o poruszonych w czasie zajęę‡ warsztatowych prowadzonych dla naszych uczniĂłw w czwartek 19 kwietnia.

2011-04-29 22:21:48

Uroczysta akademia

w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2011-04-29 22:18:11

Roksanka Karcz

zaję‚a III miejsce w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania

2011-03-31 22:26:33

strałźacy z OSP PaczĂł‚towice

nagrodzili uczestnikĂłw konkursu wiedzy połźarniczej

2011-03-31 22:15:14

Konkurs „Ma‚y Mistrz Ortografii” rozstrzygnięty

30 marca w naszej szkole odby‚ się Gminny Konkurs Ortograficzny klas I-III „Ma‚y Mistrz Ortografii”

2011-03-24 22:00:04

Jakub łťak

wyrĂłłźniony w konkursie recytatorskim

2011-03-24 21:55:11

Z ekologię… za pan brat!

w pierwszy dzieł„ wiosny

2011-03-22 11:31:32

Pierwszy dzieł„ wiosny!

Najm‚odsi witaję… wiosnę!

2011-02-24 22:46:05

sekrety rodzinne w klasie III?

czemu nie.., ale pod okiem Pani Januszewskiej

2011-02-04 17:08:58

Ferie w szkole

luty 2011

2011-01-29 12:13:37

III szkolny konkurs kolęd

przygotowany przez Panię… Agatę Januszewskę…

2011-01-27 20:48:49

Bal karnawa‚owy 2011

odby‚ sie w czwartek 27 stycznia

2011-01-26 12:08:57

Dzieł„ Babci i Dziadka

Dzieci z klasy III wraz z Panię… Agatę… Januszewskę… łźyczy‚y Babciom i Dziadkom 100 lat zdrowia. Pięknym występem, s‚odkim poczęstunkiem oraz w‚asnoręcznie zrobionym upominkiem umili‚y chwile swoim bliskim.

2010-12-21 14:50:14

W ł›wię…tecznym nastroju

"Jase‚ka" w wykonaniu uczniĂłw klas II-VI

2010-12-17 14:55:03

łucja Haczyk uczennica klasy II

zaję‚a I miejsce w VII Gminnym Przeglę…dzie TwĂłrczoł›ci Plastycznej w kategorii klas I-III "Rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina"

2010-12-17 12:25:53

Konrad Lempart, uczeł„ klasy VI

zakwalifikowa‚ się do etapu wojewĂłdzkiego konkursu matematycznego. Gratulujemy i łźyczymy dalszych sukcesĂłw!

2010-12-15 13:48:52

Sukces kolędnikĂłw

I Gminny Przeglę…d Pastora‚ek i Kolęd Ludowych w Krzeszowicach.

2010-12-13 12:17:38

sukcesy sportowcĂłw

gratulacje dla reprezentantĂłw naszej szko‚y

2010-12-06 13:08:57

łšwięty Miko‚aj

03.12.w naszej szkole goł›ci‚ łšwięty Miko‚aj

2010-12-02 12:58:26

Międzynarodowy Dzieł„ Misia

:-}

2010-11-17 22:02:53

Gminny konkurs języka angielskiego

Norbert Furmanik zajꅂ III miejsce w konkursie j. angielskiego klas II-III. Gratulujemy osię…gnięę‡!

2010-11-17 22:00:19

Jesieł„

klasa III pod kierunkiem p. Agaty Januszewskiej zaprezentowa‚a wspania‚e przedstawienie teatralne dla uczniĂłw naszej szko‚y. Mali aktorzy przekonywali wszystkich, ze jesieł„ to urocza pora roku.

2010-11-17 21:49:25

VI Gminny Festiwal Pieł›ni Patriotycznych

i my tam bylił›ny...

2010-11-17 21:42:36

11listopada

obchody Swieta Niepodleg‚oł›ci w naszej szkole

2010-10-13 22:25:45

14 X

łšwięto Edukacji Uroczysta akademia z okazji łšwięta Edukacji

2010-10-13 22:18:18

Zwiedzamy, poznajemy

Wycieczka uczniĂłw klas IV -VI do Ojcowa i Pieskowej Ska‚y

2010-10-08 23:09:45

Po zajęciach

Zapraszamy do zapoznania się z naszę… ofertę… zajęę‡ po lekcjach.

2010-10-05 14:43:11

Jakub łťak

będzie reprezentowa‚ szko‚ę w wojewĂłdztwie

2010-09-30 10:41:35

Osiagnięcia sportowcĂłw

gratulujemy!!!

2010-09-27 13:06:31

Zajęcia taneczne

Do‚ę…cz do nas...

2010-09-27 13:05:55

Dzieł„ Patrona

Wspomnienie o Januszu korczaku, wystawa, konkursy wiedzowe i plastyczne oraz gry i zabawy to tylko wybrane atrakcje Dnia Patrona

2010-09-18 00:11:45

Po lekcjach...

zajęcia dla dzieci i m‚odziełźy

2010-09-06 13:24:42

Nowy rok szkolny 2010/11

w nowym roku szkolnym łźyczymy wszystkim pomył›lnego startu, wysokich wynikĂłw w nauce i wielu osię…gnięę‡!!!

2010-07-07 10:58:45

łšwietlica wakacyjna

Co s‚ychaę‡ w ł›wietlicy wakacyjnej


© SP Paczółtowice 2016