Po zajęciach

Powrót

Rozwiń skrzydła - klasa I, II

  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno –przyrodnicze
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się
  • zajęcia logopedyczne
(szczegóły w aktualnościach)

Koła zainteresowań

  • Koło Matematyczne
  • Koło Przyrodnicze
  • Koło Humanistyczne

Biblioteka szkolna

poniedziałek, wtorek, czwartek

Oddział przedszkolny - język angielski

czwartek 14:30

Świetlica szkolna :

poniedziałek 13:00-14:30
wtorek 12:30-14:30
środa 11:45-14:30
czwartek 12.30-14.30
piątek 11:45-13.30
na zajęcia kreatywne dla dzieci młodszych zaprasza do zabawy p. Agata Januszewska


© SP Paczółtowice 2016