Krótki rys historyczny Paczółtowic


Paczółtowice to niewielka miejscowość położona w północno –zachodniej części powiatu krakowskiego (woj.. małopolskie), pomiędzy uroczymi dolinkami jurajskimi –Dolina Racławki i Dolina Eliaszówki.

Początki Paczółtowic giną w mrokach średniowiecza. Najstarsza poświadczoną źródłowo datą jest rok 1335. Wówczas zapisano, że „villa Paczolda” (wieś Paczołta) posiadała kościół i była w pełni ukształtowaną parafią. Wieś wzięła nazwę od swojego legendarnego zasadźcy –Paczołta. Ród Paczółtowskich pieczętujący się herbem Topór był właścicielem wsi do lat 30 –tych XVI. Potem dobra paczółtowskie zmieniały właścicieli i w latach 30-tych XVII wieku stały się uposażeniem klasztoru O.O Karmelitów bosych z pobliskiej Czernej

Prawdziwa perłą architektury jest póżnogotycki kościół w Paczółtowicach -zabytek klasy „0”.

Na uwagę zasługuje zabytkowe wyposażenie kościoła: ołtarz główny (XVIw.)z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Paczółtowskiej (XV w., szkoła krakowska), chrzcielnica XVI- wieczna, ołtarz św. Mikołaja z ok. 1620 r.(wg podania przeniesiony z katedry wawelskiej), ołtarze św. Józefa i św. Rodziny, zabytkowa ambona i wiele innych.

W pobliżu szkoły znajduje się kompleks pół golfowych, wyciąg narciarski. Piękny krajobraz Paczółtowic przyciąga wielu turystów.


© SP Paczółtowice 2016