Nasza Oferta


Proponujemy dziecku szeroko rozwiniętą bazę dydaktyczno - wychowawczą. Wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania człowieka

 • Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój dziecka , jego zdolności i zainteresowań –przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, teatralnych, recytatorskich, muzycznych. Przy szkole działa dziecięcy zespół regionalny
 • Zajęcia lekcyjne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, także multimedialnych.
 • Proponujemy udział w kołach zainteresowań: humanistyczne, matematyczne, językow
 • Realizujemy projekty dydaktyczne, prozdrowotne, związane z promocją szkoły, tradycji i kultury lokalnej
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne, w tym nauka gry w golfa pod okiem trenera (klasy I-III)
 • Języki obce: Język angielski - klasa I -VI, oddział przedszkolny
 • Oferujemy opiekę pedagogiczną i stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krzeszowicach.
 • Po lekcjach zapewniamy opiekę świetlicową, świetlica czynna pn-czw do godziny 16:00, pt do godziny 15:00, poranny dyżur nauczycieli od godziny 7:15
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch grupach wiekowych: dla najmłodszych zajęcia kreatywne, taneczne, regionalne, artystyczne; dla uczniów starszych zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • Zapewniamy uczniom pomoc w nauce. Szczególną opieką otaczamy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych –zapewniamy zajęcia korekcyjno -kompensacyjne i wyrównawcze, rewalidacyjne.
 • Jesteśmy szkołą wolną od patologii Oferujemy atrakcyjne zajęcia profilaktyczno- wycho-wawcze: zajęcia świetlicowe rajdy profilaktyczne, spektakle i programy profilaktyczne
 • Organizujemy wycieczki programowe, turystyczno- krajoznawcze, „zielone szkoły”
 • Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej (koszt posiłku 1,80zł., herbata – 0.20zł).
 • Oferujemy bogato zaopatrzoną bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, w bibliotece są prowadzone zajęcia teatralne
 • Zapewniamy opiekę pielęgniarki szkolnej.

© SP Paczółtowice 2016