komunikat

Komunikat

Pomimo trwania akcji strajkowej nauczycieli, egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka  w Paczółtowicach obędzie się zgodnie z harmonogramem. Wszyscy uczniowie będą pisali egzamin w jednej sali (sala nr5).

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00, zapraszam uczniów na godzinę 8.30. Proszę, aby uczniowie nie zapomnieli zabrać legitymacji szkolnej, czarnego długopisu, linijki (egzamin z matematyki). Nie można wnosić na salę żadnych urządzeń elektronicznych.  Można zabrać małą butelkę wody.

W razie zawieszenia akcji strajkowej  egzamin będzie przebiegał zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (w dwóch salach).

Jednocześnie informuję, że dni egzaminu ósmoklasisty (15, 16, 17.04) –są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów. Przerwa świąteczna trwa od 18.04- 23.04.2019.

Wszystkie nowe informacje będą  na bieżąco publikowane na stronie szkoły  www. paczoltowice.boo.pl  lub będą dostępne w sekretariacie szkoły.

Życzę powodzenie

Z poważaniem  dyrektor SP Paczółtowice


dodano 2019-04-11 20:52:11

© SP Paczółtowice 2016