Akcja strajkowa

W związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli od 08.04.2019, Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Paczółtowicach przystępuje do akcji strajkowej. W związku z powyższym w dniach trwania strajku w szkole nie będą odbywały się lekcje i inne zajęcia, dla uczniów, którzy przyjdą w tych dniach do szkoły, będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej będzie przygotowywany posiłek w stołówce szkolnej. Wszelkie informacje dotyczące zmian będą na bieżąco przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły  www.paczoltowice.boo.pl

Dla dzieci z oddziału przedszkolnego będą organizowane zajęcia opiekuńcze wspólnie z uczniami.

Jeśli akcja strajkowa będzie odbywać się w dniu 10 .04.2019, zebranie z rodzicami odbędzie się w innym terminie (informacja zostanie podana).

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 122829115

                                                                                                                           dyr. Teresa Mikołajska


dodano 2019-04-05 14:01:47

© SP Paczółtowice 2016