Sztafety Znak


Sztafety Znak

Szkoła Podsatwowa  w Paczółtowicach z pocztem sztandarowym aktywnie uczestniczyła w uroczystości "Sztafety Znak", uczniowie uświetnili uroczystość wystepem artystycznym pod pomnikiem.

  1. rocznica wymarszu legionistów z Krzeszowic przez Paczółtowice w kierunku Skały, Ojcowa i Miechowa.

W sobotę, 8 września, w Krzeszowicach i Paczółtowicach zorganizowano uroczystości upamiętniające 104. rocznicę wymarszu legionów z Krzeszowic. Przedstawiciele władz gminy Krzeszowice, powiatu krakowskiego, organizacji pozarządowych, szkół i zakładów pracy złożyli wieńce i zapalili znicze pod tablicą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Krakowskiej i pod Pomnikiem Niepodległości w Paczółtowicach. Wszystko odbywało się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przy udziale kompanii honorowej V Batalionu Dowodzenia w Krakowie. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Krakowa. W ramach krzeszowickiej części uroczystości odbył się Apel Legionowy. Uroczystości w Paczółtowicach rozpoczęła msza święta odprawiona w tamtejszym kościele. Po mszy wszyscy przeszli pod Pomnik Niepodległości. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy chętni mogli wziąć udział w Pikniku Patriotycznym, który odbył się na terenie plebanii.

Organizatorami obchodów jubileuszu byli: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej i Fundacja Aktywne Dzieciaki.dodano 2018-09-10 18:01:08

© SP Paczółtowice 2016