Podróży do wnętrza Ziemi

Jak powstało życie na ziemi? Dlaczego kontynenty poruszają się? Co to są amonity?- na te i wiele innych pytań poszukujemy odpowiedzi w czasie warsztatów w ramach projektu „Podróż do wnętrza Ziemi” pod fachowym okiem geologa p. dr Agaty Jurkowskiej z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie. Nasi mali naukowcy mają zajęcia z nauczycielami akademickimi, profesorami i specjalistami w dziedzinie geologii. Formy przekazu dostosowane są do wieku dzieci, aktywizują uczniów, uczą kreatywności, pozwalają widzieć więcej, a przede wszystkim popularyzują wiedzę i rozbudzają ich aktywność poznawczą w zakresie nauk przyrodniczych. Sukces zajęć to także pasja twórcy i koordynatora projektu p. dr A. Jurkowskiej, którą zaraża naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy Panu Dziekanowi prof. dr hab. inż. Jackowi Matyszkiewiczowi za umożliwienie realizacji projektu, pomoc i wsparcie.

Przed nami jeszcze wiele ciekawych tematów, które będziemy realizować z wykorzystaniem miejscowych zasobów geologicznych.


dodano 2017-02-03 19:16:36

© SP Paczółtowice 2016