O szkole


Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach jest szkołą sześcioklasową. Uczęszczają do niej uczniowie głownie z Paczółtowic, a także z pobliskiego Dębinka, Żar i Dubia.

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Krzeszowicach, organem nadzorującym –Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła nosi imię Wielkiego Przyjaciela Dzieci, Janusza Korczaka. Ten wybitny pedagog, lekarz i pisarz uczył, jak kochać dziecko miłością pełną szacunku. Troszczył się o możliwie szczęśliwe dzieciństwo i rozwój każdego wychowanka, niezależnie od jego rasy, wyznania i narodowości. Jego spuścizna pedagogiczna była i jest źródłem inspiracji dla nauczycieli i wychowawców naszej szkoły. Janusz Korczak był człowiekiem, który rozpoczął walkę (i walczył całe życie) o prawa dziecka do nauki, do normalnego życia, do szacunku dla jego osobowości i potrzeb. Dla nich żył, dla nich zginął. Korczakowska myśl żyje w naszej szkole i przenika do treści pracy wychowawczej. Różnorodne formy pracy z dziećmi przybliżają im życie i dzieło Korczaka, uczą poszanowania każdego człowieka, stają się źródłem inspiracji do ulepszania zastanego świata.


© SP Paczółtowice 2016